تقدیر از دندانپزشکان

تقدیر مدیرعامل درمانگاه ارمغان سلامت از دندانپزشکان به مناسبت روز دندانپزشک