کلینیــک های فوق تخصصی ارمغان سلامت کودک

درمانگاه ارمغان سلامت کودک پیش رو در ارائه خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در حوزه سلامت کودکان


کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)
کلیه و مجاری ادراری (اورولوژی)


۲ ماه قبل

بیشتر
درمانگاه ارمغان سلامت
فوق تخصص قلب جنین، کودک و نوجوان


۱۲ ماه قبل

بیشتر
درمانگاه ارمغان سلامت
فوق تخصص غدد کودکان


۱۲ ماه قبل

بیشتر
جراح کودکان
جراح کودکان

جراح کودکان
۲ سال قبل

بیشتر
فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان
فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان

فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان
۲ سال قبل

بیشتر
فوق تخصص ارتوپد کودکان
فوق تخصص ارتوپد کودکان

فوق تخصص ارتوپد کودکان
۲ سال قبل

بیشتر
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان
۲ سال قبل

بیشتر
مغز و اعصاب
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

شایعترین بیماری های مغز و اعصاب در کودکان
۲ سال قبل

بیشتر