کلینیــک های فوق تخصصی ارمغان سلامت کودک

درمانگاه ارمغان سلامت کودک پیش رو در ارائه خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در حوزه سلامت کودکان


درمانگاه ارمغان سلامت
فوق تخصص قلب جنین، کودک و نوجوان


۳ ماه قبل

بیشتر
درمانگاه ارمغان سلامت
فوق تخصص غدد کودکان


۳ ماه قبل

بیشتر
تغذیه کودکان
تغذیه کودکان

تغذیه کودکان
۱ سال قبل

بیشتر
جراح کودکان
جراح کودکان

جراح کودکان
۱ سال قبل

بیشتر
فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان
فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان

فوق تخصص گوش و حلق و بینی کودکان
۱ سال قبل

بیشتر
فوق تخصص ارتوپد کودکان
فوق تخصص ارتوپد کودکان

فوق تخصص ارتوپد کودکان
۱ سال قبل

بیشتر
فوق تخصص گوارش کودکان
فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان
۱ سال قبل

بیشتر
مغز و اعصاب
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

شایعترین بیماری های مغز و اعصاب در کودکان
۱ سال قبل

بیشتر
درمانگاه تخصصی کودکان
درمانگاه تخصصی کودکان

درمانگاه تخصصی کودکان
۱ سال قبل

بیشتر